Certificarea Claselor Pyramid combină instruirea cuprinzătoare și îndrumarea consultativă pentru a sprijini echipele educaționale în construirea unor medii de învățare eficiente utilizând Abordarea Piramidală a Educației- ABA Funcțională.

Abordarea Piramidală a Educației- ABA Funcțională oferă un cadru integrat organizat care se concentrează pe a învăța echipa cum să răspundă nevoilor individuale de învățare ale elevilor prin îmbinarea unui amestec unic de strategii analitice de comportament aplicat cu spectru larg, cu un accent special pe metodele de promovare a comunicării funcționale, abilităților academice și sociale. Pe măsură ce echipa implementează cele 9 elemente ale Pyramid, se folosește o evaluare pentru a ghida și urmări progresul. Certificarea se acordă odată ce clasa demonstrează includerea tuturor componentelor abordării Pyramid.

Instruire

Fiecare membru al echipei va finaliza următoarele cursuri:

Cursurile constau în prelegeri, discuții, recenzii video, planificarea echipei, activități de grup, practică și joc de rol.

Consultanță

Membrii echipei vor fi ghidați de unul dintre experții consultanți ai Pyramid pentru a implementa toate componentele Abordării Piramidale a Educației- ABA Funcțională. 

Echipa va ști din timp ce elemente ale Abordării Piramidale vor fi revizuite. Observațiile, modelarea și feedbackul vor fi furnizate în timpul fiecărei vizite consultative. Fiecare echipă va primi recomandări scrise.

Beneficii

  • Acces la experți: programul dvs. are acces la întreaga echipă Pyramid, inclusiv la fondatorii Andy Bondy, și Lori Frost.
  • Performanță îmbunătățită a elevilor: elevii dvs. vor face progrese semnificative pe tot parcursul anului.
  • Satisfacție sporită a personalului: veți observa probabil o reducere a fluctuației personalului ca urmare a unei echipe bine pregătite care lucrează împreună dintr-o bază de abilități solide și comune.
  • Satisfacție sporită a părinților: părinții se vor simți confortabil știind că copiii lor primesc instrucțiuni de înaltă calitate și că v-ați angajat să faceți un efort suplimentar pentru a le oferi cele mai bune servicii educaționale.
  • Reputație îmbunătățită a programului / școlii: puteți informa comunitatea, specialiștii și părinții despre „sălile de clasă certificate de Pyramid” situate la sediul dvs. Școala dvs. va fi recunoscută pe site-ul nostru global ca îndeplinind standardele exigente de înaltă calitate ale unei clase certificate Pyramid.

Certificare

Certificare provizorie: pentru a primi certificare provizorie, echipa trebuie să demonstreze includerea elementelor de bază ale Pyramid: activități funcționale, sisteme de întărire/recompensare, comunicare funcțională și planuri de sprijin pentru comportament în primul an.

Certificare completă: Un certificat complet este acordat atunci când echipa demonstrează includerea tuturor celor 9 elemente Pyramid: activități funcționale, sisteme de întărire/recompensare, comunicare funcțională, abordarea comportamentelor inadecvate din punct de vedere contextual, generalizare, format al lecțiilor ale lecțiilor, strategii eficiente de predare / promptare, proceduri de corectare a erorilor și colectare și analizarea datelor.

Reînoirea Certificării:

Certificatele se acordă anual. Pentru reînnoirea certificării, ar trebui să rămână în vigoare o consultare minimă continuă (fie în direct, fie prin transmiterea video). Dacă scorurile rămân la niveluri acceptabile, atunci certificatul este reînnoit. În cazul în care scorurile scad sub nivelurile acceptabile, consultantul Pyramid va notifica echipa în timp util. Strategiile de corectare vor fi discutate cu personalul clasei și administratorul programului. Pyramid va certifica doar sălile de clasă care ating și mențin niveluri ridicate de implementare a Pyramid.

Pentru mai multe informații despre înființarea unei clase certificate Pyramid, vă rugăm să contactați romania@pecs.com sau sunați la +40 0723 671 338.