Ce Este Abordarea Piramidală A Educației – ABA Funcțională?

Abordarea Piramidala a Educației este un cadru cuprinzător pentru stabilirea și susținerea mediilor de învățare eficiente. Proiectat de dr. Andy Bondy, și bazat pe principiile analizei funcționale a comportamentului aplicat (ABA), Abordarea Piramidala a Educației oferă o bază solidă pentru cei care predau în domeniul educației, la muncă, acasă sau în comunitate. De acest model unic pot beneficia persoanele de toate vârstele care au diferențe de dezvoltare, autism, provocări de comunicare și / sau alte complicații de învățare indiferent de vârstă.

Maximizarea rezultatelor elevilor necesită nu doar informații despre ce și cum să predăm – necesită un plan pentru a pune toate piesele împreună. Abordarea Piramidala a Educației oferă un ghid clar pentru fiecare membru al echipei să își poată da seama ce elemente să abordeze și în ce ordine. Așa cum construirea unei piramide începe cu stabilirea unei fundații ferme înainte de a construi corpul clădirii, abordarea piramidală începe cu o bază solidă, bazându-se pe o abordare științifică a predării. Acest cadru sistematic pentru construirea unor medii eficiente de învățare încorporează strategii care au fost recunoscute de National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice (NCAEP) ca fiind practice bazate pe dovezi științifice . Vezi tabelul ‘Practici bazate pe dovezi identificate în Abordarea Piramidală a Educației și Sistemul de Comunicare prin Shimbul de Imagini ® (PECS®) Protocolul aici.

Abordarea Pyramid implică o distincție între componentele structurale și cele instructive.

  1. Activități funcționale
  2. Sisteme puternice de întărire
  3. Comunicare funcțională și abilități sociale
  4. Abordarea comportamentelor inadecvate contextual (CIBs)

Elementele de instruire formează vârful piramidei și includ informații relevante pentru crearea unor lecții eficiente. Elementele de vârf includ:

  1. Generalizare
  2. Formatul Lecțiilor
  3. Strategii de predare / promptare
  4. Corectarea Greșelilor (dezvoltată în mod unic și adecvată strategiilor specifice de promptare)

Toate elementele implică luarea deciziilor bazate pe date, necesitând atât colectarea sistematică, cât și analiza datelor. Atunci când toate elementele sunt combinate, abordarea are ca rezultat succes pentru personal, părinți și elevi. Prin implementarea abordării piramidale a educației, veți construi un mediu de învățare eficient care va conduce atât la progres cât și la o mai mare independență a elevului.

Abordarea piramidală subliniază „de ce” să învețe și „cum” să predea mai degrabă decât „ce” să predea, permițând programului fiecărui elev să fie adaptat individual pentru a-și atinge obiectivele de învățare.

„CE-ul” predării

Componente critice pentru a încuraja independența în toate mediile

„Cum-ul” predării
Strategii sistematice pentru a maximiza rezultatele învățării
Activități funcționale
Lecții pentru dezvoltarea independenței folosind materiale concepute pentru a promova utilizarea practică și dezvoltarea abilităților pe termen lung
Sisteme puternice de întărire
Sisteme vizuale pentru a media accesul la recompense puternice
Comunicare funcțională
Abilități de comunicare necesare dezvoltării independenței încorporate în cadrul activităților pe tot parcursul zilei.
Comportamente inadecvate din punct de vedere contextual

Identificarea controlului funcțional al comportamentelor inadecvate contextual, cu accent pe predare și susținerea unor înlocuiri echivalente

Generalizare

Obiectivele pe termen lung sunt planificate înainte de începerea predării, abordând atât caracteristicile stimulului, cât și caracteristicile răspunsului

Lecții eficiente
Distinge și identifică tipuri de lecții, inclusiv lecții discrete versus secvențiale, precum și lecții inițiate de profesor versus lecțiile inițiate de elevi.
Strategii de predare

Descrie un set de strategii bazate pe dovezi științifice care pot implica shaping sau folosirea tipurilor de promt împreună cu strategii clare și eficiente de eliminare a prompturilor.

Corectarea erorilor
Folosirea sistematică a strategiilor de corectare a erorilor concepute pentru a promova oportunitățile de învățare și pentru a potrivi strategia cu tipul lecției

Pentru a afla mai multe despre modul în care puteți utiliza Abordarea Piramidala a Educației pentru a crea medii de învățare mai eficiente, vă recomandăm să participați cursul Aborarea Piramidală -Ghid pentru ABA Funcțională sau să ne contactați pentru a programa servicii de asistență.